CIEŠĀ SADARBĪBĀ AR

«HOUSE OF HOPE» (TULK. “CERĪBAS MĀJA”) IR BEZPEĻŅAS ATBALSTA CENTRS JAUNIEŠIEM UN JAUNAJĀM MĀMIŅĀM AR BĒRNIEM.

CENTRS DARBOSIES VISAS DARBA DIENAS.

- NO 11 LĪDZ 14 – MĀMIŅU ATBALSTA GRUPA

- NO 14 LĪDZ 19 – JAUNIEŠU CENTRS

PROGRAMMĀ: DARBNĪCAS, SPORTA UN RADOŠĀS NODARBĪBAS, MŪZIKAS UN ANGĻU VALODAS NODARBĪBAS, FITNESS, BEZMAKSAS PUSDIENAS, STIPENDIJU PROGRAMMA “HOPE21”, U.C.