JAUNS PROJEKTS: SOCIĀLĀ EFEKTIVIZĀCIJA

Sākot ar 2018.gada 1.aprīli biedrības "House of Hope" („Karosta Kids”) struktūrvienība „Karostas Kids Sociālā atbalsts centrs” sāk īstenot projektu "Sociālā efektivizācija". Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un tās atbalstu Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa ietvaros. Projekts paredz, ka biedrības speciālisti sniegs bērniem, jauniešiem, daudzbērnu un viena vecāka ģimenēm, tai skaitā vientuļām un jaunām māmiņām, kā arī citiem iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, realizējot sociālo pasākumu kopumu, kas tostarp veicinās veidot sociāli atbildīgus liepājniekus. Projekta ietvaros sniegtie sociālie pakalpojumi mērķu grupai nodrošinās sociālās prasmes, patstāvīgās funkcionēšanas spējas un pašaprūpes attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas un mākslinieciskās pašdarbības nodarbības, kā arī sniegs dažāda veida atbalstu. Projekts paredz mērķa grupu pārstāvju dzīves līmeņa un labklājības sekmēšanu, pilsoniskās sabiedrības izglītošanu un informācijas sniegšanu par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem sociālajā jomā. Projekta īstenošana efektivizē socializācijas procesu, mazina sociālās atstumtības risku un paplašina sabiedrības zinības sociālā jomā, kā arī sniedz sociālo un psiholoģisko atbalstu mazaizsargātām personām. Projekts ir sociāli iekļaujošs projekts, ar kuru tiek risinātas sabiedrībai svarīgas sociālās problēmas, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.