KAS MĒS ESAM

HOUSE OF HOPE MEKLĒ VEIDU, KĀ PALĪDZĒT PUSAUDŽIEM UN JAUNIEŠIEM, IEMĀCOT NODERĪGAS PRASMES UN KONCENTRĒJOTIES UZ IZGLĪTĪBU, LAI UZLABOTU SAVAS IESPĒJAS DZĪVOT PILNVĒRTĪGAS DZĪVES.

mĒS INVESTĒJAM BĒRNOS UN JAUNIEŠOS, TICOT, KA BĒRNI UN JAUNIEŠI IR NE TIKAI MŪSU NĀKOTNE, BET ARĪ TAGADNE. MĒS NEVARAM IZGLĀBT VISU PASAULI, BET MĒS VARAM IZGLĀBT KĀDA PASAULI UZ VISIEM LAIKIEM. MĒS ESAM NODEVUŠIES, LAI UZLABOTU KATRA BĒRNA UN JAUNIEŠA LABKLĀJĪBU. MĒS TICAM VIENĀDĀM TIESĪBĀM UN IESPĒJĀM VISIEM CILVĒKIEM. UN TU?

***

MĒS PIEDĀVĀJAM NODARBĪBAS, LAI UZLABOTU DAŽĀDAS NODERĪGAS PRASMES, PIEMĒRAM, VALODAS APMĀCĪBAS, ĒST GATAVOŠANA, ŠŪŠANA, FILMU VAKARI UN CITAS AKTIVITĀTES.

***

MĒS PIEDĀVĀJAM GRUPU KONSULTĀCIJAS, KĀ ARĪ INDIVIDUĀLAS KONSULTĀCIJAS UN MENTORINGU.

***

APMĀCĪBAS, INDIVIDUĀLA SAGATAVOŠANA UN ATBALSTS UN DAŽĀDAS GRUPU AKTIVITĀTES, LAI PAPILDINĀTU INDIVIDUĀLO ATBALSTU, KĀ ARĪ DAŽĀDAS BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTES, LAI UZLABOTU VISPĀRĒJO DZĪVES KVALITĀTI.