MISIJA & VĪZIJA


MISIJA:

NODROŠINĀT IZGLĪTĪBAS, EMOCIONĀLO, FIZISKO UN GARĪGO ATBALSTU PUSAUDŽIEM, JAUNIEŠIEM UN ĢIMENĒM, KAM TAS NEPIECIEŠAMS, LAI UZLABOTU VIŅU IESPĒJU LABĀKAI NĀKOTNEI UN PAZEMINĀTU NOZIEDZĪBAS LĪMENI LIEPĀJĀ.

VĪZIJA:

KĻŪT PAR STABILU UN VEIKSMĪGU PLATFORMU ĢIMENĒM, PUSAUDŽIEM UN JAUNIEŠIEM NO RISKA GRUPĀM, LAI PALĪDZĒTU VIŅIEM IZRAUTIES NO NABADZĪBAS, SOCIĀLĀS DISKRIMINĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS TRŪKUMA LOKA.