PARTNERI & ATBALSTĪTĀJI

HÅP FOR ALLE IR UZ KRISTĪGĀM VĒRTĪBĀM BALSTĪTA ORGANIZĀCIJA, KAS VĒLAS DOT CERĪBU UN LABĀKU NĀKOTNI NE LABI SITUĒTIEM BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM BALTIJAS VALSTĪS.

KUR:

APMEKLĒ:

LYNGDAL, NORVĒĢIJAYOUNG LIFE SWEDEN IR DAĻA NO STARPTAUTISKAS, STARPKONFESIONĀLAS KRISTIEŠU ORGANIZĀCIJAS UN IR IZSTRĀDĀJUSI PROGRAMMU ZVIEDRIJAS JAUNIEŠU VAJADZĪBĀM. 

KUR:

APMEKLĒ:

ZVIEDRIJALIEPĀJAS PILSĒTAS DOME IR IEDZĪVOTĀJU IEVĒLĒTA INSTITŪCIJA, LAI REPREZENTĒTU UN RŪPĒTOS PAR LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJU INTERESĒM.

KUR:

APMEKLĒ:

LIEPĀJA, LATVIJADARMSTÄDTER INITIATIVE FÜR LIEPAJA E.V.

The Darmstadt Initiative for Liepaja e.V. IR BEZPEĻŅAS ASOCIĀCIJA, KAS, BALSTOTIES UZ STATŪTIEM, PALĪDZ SKOLĀM UN SOCIĀLĀM IESTĀDĒM DARMŠTATES SADRAUDZĪBAS PILSĒTĀ LIEPĀJĀ.

KUR:

APMEKLĒ:

DARMSTADT, VĀCIJAROTARY KLUBS IR ORGANIZĀCIJA, KAS VISĀ PASAULĒ APVIENO APMĒRAM 1,2 MILJONUS UZŅĒMĒJU UN CITU NOZARU PROFESIONĀĻU. ROTARY LOCEKĻI PALĪDZ DAŽĀDOS PROJEKTOS, ATBALSTOT AUGSTAS ĒTIKAS UN MORĀLES PRINCIPUS, UN VEICINA MIERU UN LABA DARĪŠANU VISĀ PASAULĒ.

KUR:

APMEKLĒ:OTRĀ ELPA IR SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS AIZSĀCĒJS LATVIJĀ AR TRĪS LABDARĪBAS VEIKALIEM VISĀ LATVIJĀ – VIENU LIEPĀJĀ UN DIVIEM RĪGĀ.

KUR:

APMEKLĒ:

LIEPĀJA, LATVIJARADI VIDI PATS IR NEVALSTISKA ORGANIZĀCIJA, KAS VEICINA VESELĪGU UN VIDEI DRAUDZĪGU DZĪVES VEIDU.

KUR:

APMEKLĒ:

LIEPĀJA, LATVIJANodarbinātības valsts aģentūra ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tās mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

KUR:

APMEKLĒ:

LATVIJA
EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS (EVS) PALĪDZ JAUNIEM CILVĒKIEM APCEĻOT EIROPU UN ATRAST BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS.

KUR:

APMEKLĒ:Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

KUR:

APMEKLĒ:BĒRNU CENTRS "CERĪBAS BĀKA"

ORGANIZĀCIJA, KAS MEKLĒ IESPĒJAS, LAI ĻAUTU DIEVA GAISMAI SPĪDĒT BĒRNU DZĪVĒS.

KUR:

APMEKLĒ: